Algemene Voorwaarden

Op alle correspondentie, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, werkzaamheden en facturen zijn van toepassing de algemene voorwaarden.