Arbeidsmarkt belangrijk thema verkiezingen

Bijna de helft van de Nederlanders vindt het onderwerp ‘arbeidsmarkt’ een belangrijk thema bij verkiezingen. Volgens Start People moet de politiek de verkiezingen aangrijpen om de arbeidsmarkt nu echt te verbeteren.

Volgens Start People spelen er 3 grote thema’s op de arbeidsmarkt:

  1. De duurzame inzetbaarheid van werknemers
  2. De flexibilisering van de arbeidsmarkt (hoe zorgen we ervoor dat vast werk flexibeler en flexibeler werk zekerder wordt?)
  3. De invulling van zzp’ers (hoe zorgen we voor een helder onderscheid tussen echte ondernemers en schijnzelfstandigen?)

Start People roept het volgende kabinet op om met een samenhangende visie op de arbeidsmarkt te komen. In die visie moet een fundamentele keuze gemaakt worden over flexwerk: zien we dit als noodzakelijk kwaad of als nuttig instrument? Dit stelt Start People in de trendpaper Visie op werk: Kiezen voor een arbeidsmarkt die werkt.

Verkiezingen bieden kansen

‘De verkiezingen bieden de gelegenheid om met elkaar nieuwe afspraken te maken voor een beter functionerende arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die meer mensen een kans op werk biedt, die wezenlijke prikkels introduceert om een leven lang te leren en waarin mensen in zichzelf investeren’, zegt Leonie Belonje, Director Social & Public Affairs van USG People, het moederbedrijf van Start People.
‘De trend naar flexibilisering van de arbeidsmarkt is evident. Dat is op zich positief, maar we zien ook knelpunten ontstaan’, zegt Belonje. ‘Denk aan een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, een hardnekkige werkloosheid onder ouderen en mensen met een beperking, een toenemende kloof in bestaanszekerheid tussen vast en flex en onduidelijkheid over de status van zzp’ers. Een nieuw kabinet dient een visie te ontwikkelen die deze knelpunten wegneemt.’

Start People: maatregelen hebben niet gewerkt

Start People constateert dat de maatregelen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren niet hebben gewerkt. Zo had de Wet Werk en Zekerheid tot doel flexwerkers sneller naar een vaste baan te laten doorstromen. Het aantal banen is de afgelopen jaren sterker gestegen, maar het aantal vaste banen niet of nauwelijks. Voor werkgevers zijn de risico’s voor vaste contracten te hoog, zo stelt Start People. Een nieuw kabinet moet daarom kijken naar de wet- en regelgeving rondom ontslag, de loonkosten op arbeid en de uitkering bij langdurige ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.

In haar trendpaper Visie op werk: Kiezen voor een arbeidsmarkt die werkt neemt Start People de knelpunten van de arbeidsmarkt onder de loep en gaat zij in op de oplossingen die de verschillende politieke partijen aandragen voor bijvoorbeeld tijdelijke contracten en de Wet DBA.

Bron: https://www.flexmarkt.nl/